Privacy

De persoonsgegevens van de koper die worden vermeld op de koopovereenkomst of in het contactformulier worden door verkoper verwerkt, in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de koper nakomen, koper een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, ten behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen. De autogegevens worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen. Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten hoort het eventueel door de koper bij verkoper aan te tekenen verzet.

Open chat
1
Kan ik je helpen?
Hallo, kan ik je helpen? Neem dan contact met me op via whatsapp.
Powered by